meer Informatie


Kraam Kado Tip!!

     

 Luierhuizen zijn handgemaakt  Leverbaar in talloze kleuren en stoffen

binnen 14 dagen

Prijzen: € 35,- met luiers.

€ 30.- zonder luiers.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Hier kunt u ons vinden

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Houdt u rekeming met

betaald parkeren vanaf

10:00 uur

Voor elk seizoen

een nieuwe Etalage

Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


NNN kinderkleding vrijwaart zich van alle juridische consequenties.


Alle op deze website geplaatste teksten zijn eigendom van NNN kinderkleding. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NNN kinderkleding.NNN contact informatie


Naam.....Carla Metselaar-Vermeulen

Adres.....................Neptunusstraat 70

Postcode......................................2586 GT

Plaats...............................Scheveningen

Telefoon.............................070-322 91 02

E-mail......Carla@nnnkinderkleding.nl

Site gemaakt door: PicturePlus fotografie en Webdesign alle rechten voorbehouden © 2017